Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Σε σας που με φιλοξενήσατε.

Αφού κλείστε τη μουσική του ιστολόγιου, ακούστε το γλυκόλαλο αυτό τραγούδι. Αφιερωμένο σε σας, τους καλούς μου φίλους το Σίμο, τη Δέσποινα, τον Ηρακλή και τον Ιορδάνη. Και δε ξέρτε τι μου θυμήσατε χτες...Πόσες και πόσες όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί , εκεί στην Καρατζόβα. Σας θυμάμαι και  αγαπώ πολύ όλη την οικογένειά σας.


Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Χρόνια σου Πολλά.

Χρόνια σου Πολλά αγαπητέ φίλε και από εδώ...

Δε ξεχνώ την αγάπη και τη φιλοξενία σας σε καιρούς δύσκολους...

Είσαστε Ανθρωποι όλοι σας...

Πάντα σας θυμάμαι εκεί...στις εσχατιές της πατρίδας...

Η αρμονία των αριθμών

Αφού κλείστε τη μουσική του ιστολόγιου ( πάνω δεξιά ) δείτε κι ακούστε το βίντεο.


Η οικονομική ομοιοπαθητική

Κάντε κλικ στον  τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Χρέος μας να αντέξουμε

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης για να διαβάστε το δημοσίευμα του Νίκου Κωνσταντάρα.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

O κ. Γιάννης Μπαλάγκας μας λύνει ερωτήματα...

Του Γιάννη Μπαλάγκα
Ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε.
         Με αφορμή απορίες και ερωτήματα συναδέλφων, που προέκυψαν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν,  σχετικά με τη διαμόρφωση των βασικών μισθών του νέου μισθολογίου και τις ασφαλιστικές εισφορές- κρατήσεις που καταβάλλονται,  διευκρινίζουμε τα εξής:

        Η μισθολογική  κατάταξη των υπαλλήλων έγινε σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011 με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
       Ειδικότερα, υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας, ο οποίος κατέχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, κατατάσσεται μισθολογικά στο βασικό μισθό του βαθμού αυτού. Όταν έχει  χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού ανά διετία για τους βαθμούς Ε-Δ-Γ  και ανά τριετία για τους βαθμούς Β και  Α.
     Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με 19,5 έτη υπηρεσίας κατατάσσεται στο Γ Βαθμό. Στο Γ Βαθμό κατατάσσονται όσοι έχουν από 15 έτη υπηρεσίας και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Δεδομένου ότι έχει 4,5 έτη επιπλέον χρόνο από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί  στο Μ.Κ. 2 του βαθμού αυτού.
Μετά την ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη  τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
      Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν διευκρινίζει ούτε πότε θα γίνουν αυτές οι βαθμολογικές προαγωγές μετά την κατάταξη  ούτε πώς θα γίνουν ούτε πώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις με το ισχύον μέχρι τώρα σύστημα βαθμολογικών προαγωγών που συνέδεε το βαθμό με τα έτη υπηρεσίας.
     Για όλα  αυτά τα ερωτήματα για την προαγωγή των υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς η εγκύκλιος παραπέμπει σε αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας .
     Ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, μετά την ένταξη στο  Μ.Κ του βαθμού στο οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας , ο νόμος 4024/2011, άρθρο 1 εδάφιο 2, προέβλεπε ότι τυχόν πλεονάζων χρόνος στο ΜΚ  δεν λαμβάνονταν υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ .
       Με τροπολογία που κατατέθηκε στο άρθρο 34 παρ. 3 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” η διάταξη αυτή καταργείται και επομένως ο πλεονάζων χρόνος στο Μ.Κ. θα προσμετράται.
      Πολλοί συνάδελφοι παίρνοντας στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν είδαν το βασικό μισθό του βαθμού στον οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό συνέβη διότι η παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 ρυθμίζει τη διαφορά των αποδοχών που προκαλούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του νέου μισθολογίου.
Ειδικότερα:
Α.  Εφόσον με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκληθεί αύξηση στις αποδοχές του (κάτι που θα συμβεί σε ελάχιστες περιπτώσεις) σε σχέση με τις αποδοχές που έπαιρνε στις 31-10-2011, η αύξηση αυτή χορηγείται ως εξής:
α) Εάν η αύξηση είναι μέχρι 50 € ,  καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου από 1-11-2011. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα ο νέος βασικός μισθός του βαθμού στον οποίο κατατάχτηκε.
π.χ  εκπαιδευτικός με 28 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 κατατάσσεται στο Β΄ Βαθμό και στο Μ.Κ 2  του βαθμού αυτού με βασικό μισθό 1983 €
Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε στις 31-10-2011  με το παλιό μισθολόγιο  το Μ.Κ 4 με τις παρακάτω αποδοχές:
1546 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ= =1969,15 €
(Το ΤΕΑΔΥ εργοδότη δεν αλλοιώνει τη διαφορά γιατί προστίθεται το ίδιο ποσό και με το παλιό και  με το νέο μισθολόγιο και γι αυτό δεν αναφέρεται)
Διαφορά 1983 -1969,15=14,85 €
Επειδή η αύξηση αυτή είναι κάτω από 50 € θα τη λάβει άμεσα και στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα εμφανιστεί Β.Μ. 1983 €
β) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από 50 € και μέχρι τα 100 €  καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
Π.χ. : εκπαιδευτικός με 21,5 χρόνια υπηρεσίας κατατάσσεται την 1-11-2011 στο Β΄ Βαθμό με Β.Μ 1906 €
Στις 31-10-2011 ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε το Μ.Κ 7   και είχε τις παρακάτω αποδοχές:
1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ =1848,15 €
Αύξηση 1906-1848,15 =57,85 €
Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 50 €, θα δοθεί ισόποσα σε 2 έτη. Το ήμισυ της αύξησης (57,85 :2)=28,93 θα δοθεί από 1-11-2011, και το άλλο ήμισυ από 1-11-2012.
Συνεπώς από 1-11-2011 έως 31-10-2012 ο Β.Μ θα διαμορφωθεί:
1906 – 28,93 =1877,07 € και από 1-11-2012  και εφεξής  1877,07+28,93 =1906 €
γ) ) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη των  100 €  καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών.
Π.χ. :  Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός της περίπτωσης β΄ με 21,5 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 ελάμβανε και το επίδομα του διευθυντή,  οι αποδοχές του θα ήταν
Β.Μ 1906 + 300 Επίδομα Διευθυντή =2206 €
Οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν
1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ +235,59 Επίδομα Διευθυντή =2083,74 €
Αύξηση  2206 – 2083,74 =122,26 €
Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 100 €, θα δοθεί ισόποσα σε 3 έτη ως εξής:
122,26 :3 =40,75 € η κάθε δόση και επομένως ο Β.Μ θα διαμορφωθεί ως εξής
1906 -  81,50 =1824,50 €  από 1-11-2011
1824,75 + 40,75= 1865,25 € από 1-11-2012
1865,25 +40,75 =1906 €  από 1-11-2013. Δηλ. νέος του Β.Μ θα εμφανιστεί την τρίτη χρονιά.
Β.  Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου (κάτι που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών), η μείωση αυτή γίνεται ως εξής:
Εάν η μείωση είναι μέχρι  25% των αποδοχών που ελάμβανε ο εκπαιδευτικός στις 31-10-2011, η μείωση αυτή γίνεται άμεσα από 1-11-2011.
Π.χ. : εκπαιδευτικός με 8 έτη υπηρεσίας,  την 1-11-2011 κατατάσσεται στον Ε΄ Βαθμό και στο Μ.Κ 2 του βαθμού με Β.Μ 1250 €
Στις 31-10-2011 είχε το Μ.Κ 14 και οι αποδοχές του ήταν με το παλιό μισθολόγιο
1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ =1567,15 €
Μείωση με το νέο μισθολόγιο
1250 -1567,15 = -317,15 €
Επειδή η μείωση αυτή είναι κάτω από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011  (1567,15 χ 25% =391,88),  θα γίνει άμεσα από 1-11-2011
Εάν η μείωση είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-10-2011, αυτή κατανέμεται ως εξής:
α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβανε  στις 31-10-2011 από 1-11-2011
β) Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από 1-11-2012 και εφεξής.
Π.χ.:  Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός με τα 8 έτη υπηρεσίας έπαιρνε και το Επίδομα Ειδικής  Αγωγής (157,85€), το οποίο δεν παίρνει με το νέο μισθολόγιο, οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν:
1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ +50 Επίδ. Εξομ +157,85 Επίδομα Ειδικής Αγωγής =1725€
Μείωση  1250 – 1725 = -475 €
Επειδή η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011  (1725 χ 25% =431,25), η υπερβάλλουσα μείωση θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 2 έτη δηλ 475-431,25= 43,75 και 43,75 : 2 =21,88 €
 Επομένως ο Β.Μ θα διαμορφωθεί ως εξής:
1725 – 431,25=1293,75 € από 1-11-2011
1293,75 – 21,88 = 1271,87 € από 1-11-2012
1271,87 – 21,87 = 1250 € από 1-11-2013
Ασφαλιστικές εισφορές- κρατήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011
Όταν λέμε συντάξιμες αποδοχές εννοούμε τις μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Κατά συνέπεια και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.
Ο νόμος προβλέπει ότι και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να υπολογίζεται με τις αποδοχές του παλιού μισθολογίου αλλά η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών τις υπολογίζει με βάση τις αποδοχές του νέου μισθολογίου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται διαφορετικά για τους παλιούς ασφαλισμένους και διαφορετικά για τους νέους ασφαλισμένους.
Α. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν την 1-1-1993)
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤ.   6,67% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης  του παλιού μισθολογίου (π.μ.)
Μ.Τ.Π.Υ.         4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης του π.μ.
                         1%  επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ         3% επί του Β.Μ του π.μ. για τον ασφαλισμένο και 3% από τον εργοδότη
                         2% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου  Απόδοσης
Τ.Π.Δ.Υ            4% επί του Β.Μ του  π.μ..
                         1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου
ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ .άρθρο 38 ν.3986/2011  2% επί όλων των αποδοχών του ν.μ.          
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.  άρθρο 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012)
         1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και
         2% για εισόδημα από 20001-50000
ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ.   2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου
( Στα εκκαθαριστικά σημειώματα εμφανίζεται στις αποδοχές ως έσοδο από τον εργοδότη για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 5,10% επί όλων των αποδοχών του ν.μ. και ως κράτηση για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 7,65% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. Στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσό που είναι 2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου.)
ΦΟΡΟΣ.        Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα
         Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993)
 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 6,67% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου
                                                  Απόδοσης + 140,80 €
 Μ.Τ.Π.Υ.              4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης  π.μ.
                             1%  επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ.
 Τ.Ε.Α.Δ.Υ             3% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης    και          
                             3% επί του Β.Μ του π.μ. από τον εργοδότη
 Τ.Π.Δ.Υ                4% επί  όλων των αποδοχών του  π.μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης                                       
                             1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του νέου  μισθολογίου    
 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρ.38 ν.3986/2011
                             2% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου
                                          
 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.  άρθρ 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012)
                             1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και
                             2%        για εισόδημα από 20001-50000
 ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ.   2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου.
 ΦΟΡΟΣ.               Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα

Αθήνα 1 του Φλεβάρη 2012
Μπαλάγκας Γιάννης
Ειδικός συνεργάτης Δ.Ο.Ε.

Δικτυακός εκπαιδευτικός τόπος

Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε έναν ενδιαφέροντα εκπαιδευτικό ιστότοπο.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΔΙΔΑΣΚΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ";

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το άρθρο της καλής συναδέλφου κ. Κατερίνας Καλφοπούλου από τη Θεσ/νίκη.

Μαθηματικό περιοδικό "Εικοσιδωδεκάεδρον"

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το 7-ο τεύχος του περιοδικού "Εικοσιδωδεκάεδρον".

Mια επίσκεψη που μέτρησε: η κ. Shanna Ingram-Παπαδήμου στην Oγκολογική Mονάδα «Eλπίδα»

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα που αναφέρεται στην επίσκεψη της συζύγου του πρωθυπουργού στην ογκολογική μονάδα "ΕΛΠΙΔΑ".

Κινητή τηλεφωνία και υγεία.

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το φυλλάδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κινητή τηλεφωνία και την υγεία μας.

Oι αλλαγές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα από ΤΑ ΝΕΑ όπως το αναδημοσιεύει η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας.

Μειώσεις έως και 30% εξασφαλίζουν οι αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα της Δήμ. Μανιφάβα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Ενημέρωση και αναψυχή μέσω Διαδικτύου

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα της Θεοδ. Λιακοπούλου από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Kανονική η λειτουργία του σχολείου μας σήμερα.

Σήμερα Πέμπτη 2/2/2012 το σχολείο μας, το Γυμνάσιο Μαραθώνα, θα λειτουργήσει κανονικά.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

H λειτουργία του Γυμνασίου Μαραθώνα αύριο 2/2/2012

Σας ανακοινώνω πως με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα αύριο Πέμπτη  2/2/2012 το Γυμνάσιο Μαραθώνα θα λειτουργήσει κανονικά. Αν χιονίσει έντονα στη διάρκεια της νύχτας θα βγάλω ανακοίνωση εδώ, στο ιστολόγιο, στις 06.30 το πρωί.

Δε με κρέμασες, φυσικά, ποτέ...

Αγαπητέ φίλε ένιωσα την ανάγκη να σου απαντησω από εδώ...
Με αφορμή την απάντησή σου στο αίτημά μου... για την αποστολή των φωτό...
Φυσικά δε με κρέμασες ποτέ...
Στο χρόνο που από κοινού διανύσαμε  παρατηρούσα τη δική σου πορεία, δίχως να εξωτερικεύω τις σκέψεις μου, που τις θεωρώ αλάνθαστα συμπεράσματα..., όσο εγωιστικό κι αν ακούγεται αυτό...
Συμπεράσματα που προκύπτουν από τη δική σου συνέπεια, τη δική σου στάση αξιοπρέπειας και ευγένειας. Μα και της δικής σου πνευματικής πορείας με τις πολλές παραμέτρους... Απλά πολλές φορές μέμφομαι κι εγώ τον εαυτό μου για το ότι δε κατορθώνω να βρώ λίγο χρόνο να εξωτερικεύσω σκέψεις που επιβάλλεται να λεγχθούν. Και αυτό δεν το επιβάλλουν νόμοι και διατάξεις αλλά μια ανάγκη καθαρά ανθρώπινη...
Θέλω όμως να σου πω και κάτι άλλο. Ξέρω , έστω κι αν δε το λες, πως αυτή η δική σου στάση ευθύνης πρέπει να περιέχει και επώδυνες στιγμές...Δεν είναι δυνατό να συμβαίνει το αντίθετο...Το ξέρω αυτό. Ξέρω πως η ύπαρξη αυτών των στιγμών είναι το αντίτιμο να στέκεσαι ψηλά. Και στέκεσαι. Και βρίσκεσαι ψηλά στη δική μου εκτίμηση.
Θα μου επιστέψεις να σου πω και τούτο...Συνέχισε να διατηρείς τούτα τα "φίλτρα" που διατηρείς στη ζωή σου. Ξέρω πως είναι δύσκολο αυτό. Ξέρω πως έχει προσωπικό κόστος αυτό. Όμως σε εξυψώνει και  σε κάνει να γεύεσαι το ΕΥ ΖΕΙΝ. Και σου εύχομαι να το γεύεσαι εφ΄ όρου ζωής!!!

Η μαθηματική σταθερά π=3,14… τι σχέση έχει με τη μουσική; Ακούστε στο βίντεο.

Aφού κλείστε τη μουσική του ιστολόγιου ( πάνω δεξιά ) δείτε κι ακούστε το παρακάτω βίντεο.Ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Νεκτάριο Μαργαρίτη για την αποστολή του σχετικού e-mail.

Η μαθηματική σταθερά –  π  -  τι είναι; Είναι ένας πραγματικός αριθμός που μπορεί να οριστεί ως ο λόγος του μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του στην Ευκλείδεια γεωμετρία, και ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανολογία.
Είναι γνωστή επίσης…  ως σταθερά του Αρχιμήδη (δεν πρέπει να συγχέεται με τον αριθμό του Αρχιμήδη).
Ο Αρχιμήδης καθόρισε την πρώτη επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός.
Συνήθως χρησιμοποιείται η προσέγγιση π ≈ 3,14. Τα πρώτα 50 δεκαδικά ψηφία του π είναι:
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
(Aπό το δικτυακό τόπο goodstory.gr) 

 

Ένα διαφορετικό βίντεο

Αφού κλείστε τη μουσική του ιστολόγιου( πάνω δεξιά ) δείτε κι ακούστε το βίντο αυτό. Μου άρεσε ιδιαίτερα και ευχαριστώ το Θάνο και τη Ματούλα από τη Κυπαρισσία που μου το έστειλαν...


Zoύμε σε βάρος των μελλοντικών γενεών...

Αφού κλείστε τη μουσική του ιστολόγιου πάνω δεξιά, δείτε τι δήλωνε πριν από αρκετά χρόνια στους φοιτητές του ο Καθηγητής Δημ. Λιαντίνης. Κι όταν τελειώσει το βίντεο...τι θα έχετε να πείτε;;;


Μαραθώνας 1/2/2012

Kαλό μήνα να έχουμε όλοι μας!!!


Οικισμός Μπέη Μαραθώνα 1-2-2012 ώρα 07.30


Την ίδια ώρα
   Οικισμός Μπέη Μαραθώνα 1-2-2012 ώρα 07.00


Την ίδια ώρα
   

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Κλειστά αύριο το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μαραθώνα

Ανακοινώνεται στους μαθητές μας και στους γονείς τους πως μετά από συννενόηση με το Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Ιορδάνη Λουίζο και αφού πήραμε υπόψη τα καιρικά δεδομένα, τη δυσκολία των συγκοινωνιών και την ολισθηρότητα των σχολικών χώρων, ΔΕ θα λειτουργήσει αύριο το Γυμνάσιο Μαραθώνα. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Επίσης όπως μου ανακοίνωσε  η Δ/ντρια του ΓΕΛ Μαραθώνα κ. Γουργιώτου Γεωργία ΔΕ θα λειτουργήσει αύριο ούτε το Λύκειο.

Κρύο πολύ στον Μαραθώνα σήμερα...

Μερικές φωτό από το Μαραθώνα, σήμερα το πρωί.

Η θερμοκρασία σήμερα στις 11.00 π.μ στον οικισμό Μπέη του Μαραθώνα.


Το ύψωμα Σταυροκοράκι


Κλειστός ο καιρός προς τη μεριά του Σχοινιά.


Και το "Κοτρώνι" μέσα στα σύννεφα.


Ερημιά, κρύο και χιονιάς...


Ο οικισμός του Μπέη από ψηλά...


Απορία της μικρής μου...

Kαι πάλι στη Ραφήνα σήμερα...

Καθώς τα βήματά μου με έφεραν και σήμερα στη Ραφήνα, δεν άντεξα στο πειρασμό να βγάλω λίγες φωτό με φόντο την αντάρα της θάλασσας.


Η "Πόπη" δεμένη στο μουράγιο της Ραφήνας....


Το μικρό ξωκκλήσι του Αη Νικόλα.


Κάνοντας ζουμ...


Η "Πόπη" από ψηλά. Στο βάθος αντάρα...


Χρώματα και αναμνήσεις...


Ατενίζοντας απέναντι...


Κάνοντας ζουμ στην "Πόπη"...

Β Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις στις Εξισώσεις - Ανισώσεις

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε εξισώσεις και ανισώσεις για τη Β΄ Γυμνασίου, όπως προτείνει από το ιστολόγιό του ο συναδελφος Σ. Ρωμανίδης.

Γράψε και εσύ ένα λήμμα, μπορείς!

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Παρά φύση βρεθήκαμε σε ένα καράβι με θεσμούς

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα της Γιώτας Συκκά.

Μια κοινωνία - μίμος

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης για να διαβάστε το άρθρο του Πανεπιστημιακού Κώστα Γεωργουσόπουλου.

Συνδέονται οικονομική και περιβαλλοντική κρίση

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Χρόνια Πολλά για τη σημερινή ημέρα.

Ας εξακολουθούν να είναι  οι 3 ιεράρχες  σκέπη και προστασία των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων στο δύσκολο δρόμο της γνώσης και της εκπαίδευσης. Και του Χρόνου να είμαστε καλά.

Απάντηση και ερώτημα...

Σ΄ ένα ερώτημα που έθεσα η απάντηση ήταν:   

ψάξε κάποτε  μα και γκ,μν,ντ και τζ. 

Ποιό να ήταν το ερώτημα που έθεσα;;; Ίσως οι καλοί συνάδελφοι που με επισκέφθηκαν χτες να απαντήσουν εύκολα.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Η τέχνη των Μαθηματικών και τα μαθηματικά της τέχνης

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάγνωσης και διαβάστε το βιβλίο "Η τέχνη των μαθηματικών και τα μαθηματικά της τέχνης".

Ένα βίντεο με το Στέλιο Ράμφο

Ο Στέλιος Ράμφος συζητά με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου την επίπτωση της κατάρρευσης των αξιών της εποχής μας ως αντανάκλαση στην Μοντέρνα Τέχνη και προβληματίζεται μαζί της για την εποχή των εικόνων που θα ακολουθήσουν. Αφού κλείστε τη μουσική του ιστολόγιου ( πάνω δεξιά) δείτε και ακούστε το βίντεο.


Ο Στέλιος Ράμφος με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου στην "Εποχή των Εικόνων" from on Vimeo.

Και για τους εκπαιδευτικούς υποχρεωτική η αξιολόγηση

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα από ΤΟ ΒΗΜΑ.

Οι επτά «κρυφές» πληγές της ελληνικής οικονομίας το 2012

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε ένα δημοσίευμα από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Με προβλημάτισε έντονα.

Ο πραγματικός ΕΟΠΥΥ

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα του καθηγητή Λυκ. Λιαρόπουλου

Μας αξίζει άραγε μια τέτοια τύχη

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα του Καθηγητή Δημήτρη Μαρδά.

Τα προβλήματα «κάτω από το χαλί»

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα της Τασούλας Καραϊσκάκη.

Τα αποδεικτικά της κρίσης

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα του Αγγελου Στάγκου.

H απαραίτητη Γενιά του Τριάντα

Κάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης και διαβάστε το δημοσίευμα του Απόστολου Δοξιάδη.

Η μεγάλη μοιρασιά

Kάντε κλικ στον τίτλο της ανάρτησης δια διαβάστε το δημοσίευμα του Νίκου Κωνσταντάρα.