Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Μια άλλη ευχή

Μου ευχήθηκες...
"Να έχεις γαλήνη μου είπες".
Σε ευχαριστώ για την ευχή σου.
Την έχω ανάγκη.
Την έχουμε άραγε οι περισσότεροι ανάγκη;

Αλήθειες...

Ευγένεια καλό μεν, αλλά προγόνων αγαθόν.
Πλούτος δε τίμιον μεν, αλλά τύχης κτήμα.
Δόξα γε σεμνόν μεν αλλά αβέβαιον.
Κάλλος δε περιμάχητον μεν, αλλ' ολιγοχρόνιον.
Υγίεια δε τίμιον μεν, αλλ' ευμετάστατον.
Ισχύς δε ζηλωτόν μεν, αλλά νόσω ευάλωτον και γήρα.
Παιδεία δε μόνον των εν ημίν εστίν
ΑΘΑΝΑΤΟΝ και ΘΕΙΟΝ.
Πλούταρχος