Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Προβληματίζομαι...

Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι:
1. ΄Οτι ανθρώπων άρχει.
2. Ότι κατά τον νόμον άρχει.
3. ΄Οτι ουκ αεί άρχει.

Aπάντηση

Η απάντηση στο ερώτημα της ανάρτησης για τους παλινδρομικούς αριθμούς.
Ο μεγαλύτερος παλινδρομικός από τον 47432 είναι ο 47474 και ο μικρότερος ο 47374.