Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Μαθηματικό περιοδικό

Δείτε ή κατεβάστε από εδώ το 3ο τεύχος του μαθηματικού περιοδικού ΜΕΛΕΤΗ.

Ερωτήσεις πάνω στις εξισώσεις.

1. Αν 5.χ = 0 τότε χ = -5;;;;

2. Αν 2.χ = 0 τότε χ =2;;;;

3. Η εξίσωση 3.χ =3 είναι αόριστη;;;;;

4.  Η εξίσωση 0 . χ = 0 έχει ρίζα μόνο το 0;;;;

5.  Η εξίσωση 0 . χ = 5 έχει ρίζα το 5;;;;

6.  Η εξίσωση  1 . χ = 1 είναι αόριστη;  

7.  Η εξίσωση 0 . χ = 0  είναι αδύνατη;;;;

8. Η εξίσωση  0 . χ  =  -5  έχει λύση κάθε αρνητικό αριθμό;;;

Επανάληψη Α΄ Γυμνασίου - Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων

Δείτε εδώ το ενδιαφέρον υλικό.

Θεωρία Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου

Δείτε εδώ το link που θα προσπελάστε.

Ποιητική της τύχης. Αισθητική ενός μεταβαλλόμενου κόσμου από τον Μεσαίωνα έως τις αρχές του εικοστού αιώνα

Δείτε εδώ το ενδιαφέρον βίντεο από την εκδήλωση της ομάδας ΘΑΛΗΣ και ΦΙΛΟΙ.

Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Χρήσιμο για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.


Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Β΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώνα

Ανακοινώνουμε και από εδώ την εξεταστέα   ύλη για τα Μαθηματικά της Β΄ Τάξης του Γυμνασίου Μαραθώνα.

Α΄ Μέρος 

Παράγραφος 1.2

Παράγραφος 2.1

Παράγραφος 3.1

Παράγραφος 3.2

Παράγραφος 3.3

Παράγραφος 3.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υποπαράγραφοι "Η εξίσωση της μορφής αχ+βψ=γ" και "σημεία τομής της ευθείας αχ+βψ=γ με τους άξονες" είναι ΕΚΤΟΣ ύλης και δε θα εξεταστούν.

Παράγραφος 4.1

Παράγραφος 4.2


Β΄ Μέρος

Παράγραφος 1.3

Παράγραφος 1.4

Παράγραφος 2.1

Παράγραφος 2.2  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρατήρηση β της σελίδας 143 είναι ΕΚΤΟΣ ύλης και δε θα εξεταστεί.

Παράγραφος 3.1

Παράγραφος 3.2

Παράγραφος 3.3

Παράγραφος 3.5