Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Φάτα Μοργκάνα

Κλείστε πρώτα την μουσική του blog (στα δεξιά του) κι απολαύστε μουσική.

Θά μεταλάβω μέ νερό θαλασσινό
στάλα τή στάλα συναγμένο ἀπ' τό κορμί σου
σέ τάσι ἀρχαῖο, μπακιρένιο ἀλγερινό,
ποῦ κοινωνοῦσαν πειρατές πρίν πολεμήσουν.

Πούθ' ἔρχεσαι; Ἀπ' τή Βαβυλώνα.
Ποῦ πᾶς; Στό μάτι τοῦ κυκλώνα.
Ποιάν ἀγαπᾶς; Κάποια τσιγγάνα.
Πῶς τή λένε; Φάτα Μοργκάνα.

Πανί δερμάτινο, ἀλειμμένο μέ κερί,
ὀσμή ἀπό κέδρο, ἀπό λιβάνι, ἀπό βερνίκι,
ὅπως μυρίζει ἀμπάρι σέ παλιό σκαρί
χτισμένο τότε στόν Εὐφράτη στή Φοινίκη.

Πούθ' ἔρχεσαι; Ἀπ' τή Βαβυλώνα.
Ποῦ πᾶς; Στό μάτι τοῦ κυκλώνα.
Ποιάν ἀγαπᾶς; Κάποια τσιγγάνα.
Πῶς τή λένε; Φάτα Μοργκάνα.

Σκουριά πυροχρωμη στίς μίνες τοῦ Σινᾶ.
Οἱ κάβες τῆς Γερακινῆς καί τό Στρατόνι.
Τό ἐπίχρισμα. Ἡ ἅγια σκουριά πού μᾶς γεννᾶ,
Μᾶς τρέφει, τρέφεται ἀπό μας, καί μᾶς σκοτώνει.

Πούθ' ἔρχεσαι; Ἀπ' τή Βαβυλώνα.
Ποῦ πᾶς; Στό μάτι τοῦ κυκλώνα.
Ποιάν ἀγαπᾶς; Κάποια τσιγγάνα.
Πῶς τή λένε; Φάτα Μοργκάνα.

Ύστερος λόγος, δικός μου 1-ος:
Δε ξεχνώ τη μετάληψη του θαλασσινού νερού
της Φοινίκης, στο τότε...
Με άγγιγμα του κορμιού και με απόλαυση των ματιών.
Κι ο φάρος κουρασμένος από το αγνάντεμα
νύσταξε...
Το φως του αδυνάτισε κι έφτανεμόνο ως το Mkalles!!!

Mkalles: Εκεί ήταν το σχολείο της πρώτης εφηβείας μου.
Με τα παιδιά μιας άστεγης πατρίδας να παίζουν τριγύρω.
Κι εγώ να αισθάνομαι τις πρώτες δονήσεις μιας συνύπαρξης...


Ύστερος λόγος, δικός μου 2-ος:

Το σχολειό μου εκείνο δεν υπάρχει πιά.
Τ΄ερήμωσαν οι επιδρομές των εμπολέμων.
Ομως η σκέψη μου εναποθέτει ένα μπουκέτο λουλούδια εκεί.
Στην μνήμη των παιδιών που χάθηκαν.
Κι ας ήταν ενός άλλου Θεού.
Θυμάμαι...

Θέματα εξετάσεων Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου

Δείτε παρακάτω θέματα προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου.

Mαθηματικά Α΄ Γυμνασίου με Geogebra


Διαβάστε εδώ προτεινόμενες εργασίες στα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου με το πρόγραμμα Geogebra από τη Σχολική Σύμβουλο Μαθηματικών κ. Σοφία Πιτέρη. Aν δεν ξέρετε για το πρόγραμμα Geogebra σας πληροφορώ τα παρακάτω:
α. Είναι λογισμικό που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας ελεύθερα από το διαδίκτυο.
β. Είναι εξελληνισμένο.
γ. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές σημειώσεις που έχει γράψει ο εκλεκτος συνάδελφος κ. Σ. Μαυρογιάννης.

Εισηγήσεις ημερίδας

Εδώ θα διαβάστε πολλές από τις εισηγήσεις της ημερίδας που έγινε στο Κολλέγιο Αθηνών στις 27/2/2010 με θέμα Καινοτομίες και κριτική σκέψη: Αναζητώντας πρακτικές για τη σχολική τάξη. Οι εισηγήσεις αφορούν όλες τις ειδικότητες.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις του Σχολείου μας

Από το blog αυτό θα προσπαθώ να ενημερώνω γονείς(κυρίως) και μαθητές για ό,τι έχει σχέση με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που πλησιάζουν. Ήδη αν πάτε στη στήλη κατηγορίες αναρτήσεων (στο κάτω δεξιά μέρος του blog ) και στη κατηγορία "Τρόπος εξέτασης μαθητών Γυμνασίου" θα δείτε πως επιλέγονται τα θέματα σε όλα σχεδόν τα μαθήματα.

Τρόπος εξέτασης της πληροφορικής στο Γυμνάσιο.

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 213/89 (ΦΕΚ98 18-4-1989)........«Όσον αφορά στο μάθημα της πληροφορικής οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν επιλεκτικά στις έξι(6) από τις εννέα(9) ερωτήσεις θεωρητικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα.
Οι ερωτήσεις εφαρμοσμένου χαρακτήρα δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τρεις(3)».

Τρόπος εξέτασης στην Ξένη Γλώσσα για το Γυμνάσιο.

Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές:
α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πινάκα και αποτελείται από 70-100 λέξεις στην Α’ τάξη και από 100-130 λέξεις στις Β’ και Γ’ τάξεις.
β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις και είναι του τύπου: συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών παραγράφων, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.
Οι ερωτήσεις-παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ’ αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.
γ) Από τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξεως στη γραπτή αυτή ανεξέταση ζητείται επιπλέον η γραφή καθ’ υπαγόρευση διδαγμένου κειμένου 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της ανεξετάσεως η κάθε ερώτηση-παρατήρηση στην Α’ τάξη βαθμολογείται με μονάδες 0-2½. Στις Β’ και Γ’ τάξεις κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία με μονάδες 1-4. Κανένα γραπτό δε βαθμολογείται κάτω από το 1».