Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Eξαγωγή μέσου όρου κατά μάθημα και γενικού μέσου όρου

Όπως μας ανακοίνωσαν σήμερα από το Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής  για την εξαγωγή του τελικού βαθμού κατά μάθημα ισχύει η στρογγυλοποίηση (π.χ. βαθμός ≥9,5 γίνεται 10).
Δίνω τρία  παραδείγματα:

1. Σε μάθημα που δεν εξετάζεται γραπτά, αν ο βαθμός του 1ου τετραμήνου  είναι 9 και ο βαθμός του 2ου τετραμήνου είναι 10 τότε ο ετήσιος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι 10. Επειδή 9+10 = 19 και 19:2 =9,5 που  είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 9,5.

2. Αν σε μάθημα που εξετάζεται γραπτά, αν ο βαθμός του 1ου τετραμήνου είναι 8, ο βαθμός του 2ου τετραμήνου είναι 10, και το γραπτό βαθμολογηθεί με 10 τότε ο ετήσιος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι 9.  Επειή 8+10+10 = 28 και 28:3 = 9,33 που δεν είναι μεγαλύτερο από το 9,5 κι έτσι ο ετήσιος βαθμός του μαθήματος είναι 9.

3. Αν σε μάθημα που εξετάζεται γραπτά, αν ο βαθμός του 1ου τετραμήνου είναι 8, ο βαθμός του 2ου τετραμήνου είναι 10, και το γραπτό βαθμολογηθεί με 11 τότε ο ετήσιος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι 10.  Επειή 8+10+11 = 29 και 29:3 = 9,66  που  είναι μεγαλύτερο από το 9,5 κι έτσι ο ετήσιος βαθμός του μαθήματος είναι 10.

Τώρα για την εξαγωγή του ετήσιου γενικού μέσου όρου ( μέσου όρου όλων των μαθημάτων) ισχύει ότι:  για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου ,που είναι μεικτός αριθμός απαιτείται πλήρες 13.