Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Η λειτουργία του Γυμνασίου Μαραθώνα αύριο 15/1/2016

Για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας, ανακοινώνουμε τα παρακάτω σχετικά με την ώρα λήξης των μαθημάτων ανά τμήμα, αύριο 15/1/2016,  λόγω της απουσίας συναδέλφων που θα συνοδεύσουν τους μαθητές της Β΄ Τάξης σε εκπαιδευτική επίσκεψη.

Το τμήμα Α1 θα σχολάσει στις 11.35

Το τμήμα Α2 θα σχολάσει στις 13.55

Το τμήμα Α3 θα σχολάσει στις 13.10

Το τμήμα Α4 θα σχολάσει στις 12.25

Το τμήμα Α5 θα σχολάσει στις 13.10

Το τμήμα Γ1 θα σχολάσει στις 12.25

Το τμήμα Γ2 θα σχολάσει στις 13.10

Το τμήμα Γ3 θα σχολάσει στις 11.35

Το τμήμα Γ4 θα σχολάσει στις 13.10