Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Πώς προάγεται ή απολύεται μαθητής από το Γυμνάσιο.


by

Οι εγγραφές των μαθητών της Γ΄Τάξης Γυμνασίου στα Λύκεια

Υπενθυμίζουμε και από εδώ ότι: Οι εγγραφές των μαθητών μας πρέπει να γίνουν έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00 στην πλατφόρμα  e-eggrafes.minedu.gov.gr. Oι εγγραφές γίνονται με βάση όνομα χρήστη και κωδικό που χρησιμοποιεί ο/η κηδεμόνας του μαθητή/μαθήτρια στο σύστημα taxis.  Συνιστούμε να μην αφήσετε την εγγραφή για τη τελευταία στιγμή επειδή,  αν έχουν καταχωρηθεί λάθος στοιχεία στη πλατφόρμα myschool,  θα πρέπει να έρθετε σχολείο για να γίνει η διόρθωση. 

Eξεταστέα ύλη Μαθηματικών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώναon Scribd

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Α΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώνα            
                               ΜΕΡΟΣ Α΄(ΑΛΓΕΒΡΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: (Φυσικοί αριθμοί)
Ενότητες: Α.1.4. (Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα) σελ.25-26, Α.1.5. (Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΜΚΔ-ΕΚΠ-Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων) σελ.27-30
   Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: (Κλάσματα)
Ενότητες: Α.2.1. (Η έννοια του κλάσματος) σελ.34-37, Α.2.2. (Ισοδύναμα κλάσματα) σελ.38-40,
                Α.2.3. (Σύγκριση κλασμάτων) σελ. 41-43, Α.2.4.(Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων)σελ.44-47
                Α.2.5. (Πολλαπλασιασμός κλασμάτων) σελ.48-49, Α.2.6. (Διαίρεση κλασμάτων) σελ. 50-51
   Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: (Ποσοστά)
Ενότητες: Α.5.1. (Ποσοστά) σελ. 80-81, Α.5.2. (Προβλήματα με ποσοστά) σελ. 82-83
  Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: (Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί)
Ενότητες: Α.7.1.(Ρητοί αριθμοί-Η ευθεία των ρητών-Τετμημένη σημείου) σελ.114-117
                Α.7.2.(Απόλυτη τιμή ρητού-Αντίθετοι ρητοί-Σύγκριση ρητών) σελ.118-121
                Α.7.3.(Πρόσθεση ρητών αριθμών) σελ. 122-125, Α.7.4.(Αφαίρεση ρητών αριθμών)σελ. 126-128
                Α.7.5.(Πολ/σμός ρητών αριθμών) σελ.129-132, Α.7.6.(Διαίρεση ρητών αριθμών) σελ. 133-134
                Α.7.8.(Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό) σελ. 137-139
  Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
                                                     ΜΕΡΟΣ Β΄(ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: (Βασικές Γεωμετρικές έννοιες)
Ενότητες: Β.1.6.(Είδη γωνιών-Κάθετες ευθείες) σελ.169-172, Β.1.7.(Εφεξής και διαδοχικές γωνίες- Άθροισμα γωνιών) σελ.173-175, Β.1.8.(Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες-Κατακορυφήν γωνίες) σελ.176-179, Β.1.9.(Θέσεις ευθειών στο επίπεδο) σελ.180-181-183 Β.1.10.(Απόσταση σημείου από ευθεία-Απόσταση παραλλήλων) σελ.184-186, Β.1.11.(Κύκλος και στοιχεία του κύκλου) σελ.187-189, Β.1.12.(Επίκεντρη γωνία-Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου-Μέτρηση τόξου) σελ.190-192, Β.1.13.(Θέσεις ευθείας και κύκλου) σελ.193-194.
  Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: (Συμμετρία)
Ενότητες: Β.2.3.(Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος) σελ.206-209, Β.2.6. (Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία) σελ. 214-216
   Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: (Τρίγωνα-Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια)
Ενότητες: Β.3.1.(Στοιχεία τριγώνου-Είδη τριγώνων) σελ.218-220, Β.3.2. (Άθροισμα γωνιών τριγώνου-Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου) σελ.221-224, Β.3.3.(Παραλληλόγραμμο-Ορθογώνιο-Ρόμβος-Τετράγωνο-Τραπέζιο-Ισοσκελές τραπέζιο) σελ.225-228, Β.3.4.(Ιδιότητες παραλληλογράμμου-Ορθογωνίου-Ρόμβου-Τετραγώνου-Τραπεζίου-Ισοσκελούς τραπεζίου) σελ.229-231.
  Ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα.
                                                      Οι διδάσκοντες καθηγητές
                                            Πάικος Ηλ.                           Ξυδιάς Σ.

Εξεταστέα ύλη Χημείας Β΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώνα
1.
Γενική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία
    Ενότητα 1.2: (Καταστάσεις των υλικών) σελ.15-16-17-19
2. Γενική Ενότητα 2: Από το νερό στο άτομο-Από το μακρόκοσμο στο
                         μικρόκοσμο
   
Ενότητα 2.2:  (Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα) από σελ.30 ως σελ.34
      Ενότητα 2.3: (Περιεκτικότητα διαλύματος-Εκφράσεις περιεκτικότητας) από σελ.35 ως σελ.40
      Ενότητα 2.6: (Διάσπαση του νερού-Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία)  από σελ.48 ως σελ.53
      Ενότητα 2.7: (Χημική αντίδραση) από σελ.54 ως σελ.57
      Ενότητα 2.8: (Άτομα και μόρια) από σελ.58 ως σελ.61
      Ενότητα 2.9: (Υποατομικά σωματίδια-Ιόντα) από σελ.62 ως σελ.66
    Ενότητα 2.10: (Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων)
                            από σελ.67 ως σελ.69 εκτός της παραγράφου
                            ‘’Χημικοί τύποι ιόντων και ιοντικών ενώσεων’’
      Ενότητα 2.11: (Χημική εξίσωση) από σελ.70 ως σελ.72

                                                       ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
                     
                                                 Μπασιαγιάννη Χ. Ξυδιάς Σ.                                                         
                                                                                     


Εξεταστέα ύλη Γεωγραφίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώνα

Εξεταστέα ύλη ορίζεται:

1. ΕΝΟΤΗΤΑ A1 (Χάρτες):
                    
 A1.1, σελ. 10-12,  A1.2, σελ. 13,  A1.3, σελ. 17-18, 
                              A1.4,
σελ. 20-22.
2. ΕΝΟΤΗΤΑ B1 (H Γη, ένας υπέροχος πλανήτης):
    
                       Β1.2, σελ. 36-37,
3. ΕΝΟΤΗΤΑ Β2 (Ατμόσφαιρα)
                              Β2.1, σελ. 40-42,  Β2.2, σελ. 43-46,
4. ΕΝΟΤΗΤΑ Β3 (Υδρόσφαιρα)  
                              Β3.1, σελ. 48,  Β3.2, σελ. 51-53, Β3.4, σελ. 58-59
                                                                           ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
                                              ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.               ΞΥΔΙΑΣ Σ.
    

                                                                  


Εξεταστέα ύλη Φυσικής Α΄ , Β΄ και Γ΄ Τάξεων Γυμνασίου Μαραθώνα

Εξεταστέα ύλη Φυσικής για την Α΄ Τάξη 

Φύλλα εργασίας από το βιβλίο :  1,2,3,4,5 και τα φύλλα εργασίας ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ και ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ που έχουν δοθεί σε φωτοτυπίες.


Ο Διδάσκων
Λ. ΖάχοςΕξεταστέα ύλη Φυσικής για τη Β΄Τάξη


1. Κεφάλαιο 2 (Κινήσεις):
  
Ενότητα 2.1 (Περιγραφή της κίνησης) σελ.25 – 28
    Ενότητα 2.2 (Η έννοια της ταχύτητας) σελ. 29 – 30
    
Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.2.που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 38-40
2. Κεφάλαιο 3 (Δυνάμεις):
     Ενότητα 3.1 (Η έννοια της δύναμης) σελ. 43-46
     Ενότητα 3.2 (Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο) σελ. 47 – 48
     Ενότητα 3.3 (Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων) σελ. 50 – 51 εκτός της
                         παραγράφου ‘’Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια’’
     Ενότητα 3.4 ( Δύναμη και ισορροπία) σελ. 53
     Ενότητα 3.5 (Ισορροπία υλικού σημείου) σελ. 54 εκτός της παραγράφου
                        ‘’Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία’’
     Ενότητα 3.6 (Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας) σελ. 56 – 57
     Ενότητα 3.7 (Δύναμη και αλληλεπίδραση) σελ. 57 – 58 εκτός των εφαρμογών
    
Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.3. που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 59-63
3. Κεφάλαιο 4 (Πίεση):
     Ενότητα 4.1 (Πίεση) σελ. 65 – 66
     Ενότητα 4.2 (Υδροστατική πίεση) σελ. 68 – 71
     Ενότητα 4.4 (Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά –Αρχή του Πασκάλ) σελ.76
     Ενότητα 4.5 (Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη) σελ. 77 – 79
    
Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.4. που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 82-86
 4. Κεφάλαιο 5 (Ενέργεια):
     Ενότητα 5.1 (Έργο και Ενέργεια) σελ.89 – 91 εκτός των παραγράφων
                        ‘’περιπτώσεις έργου’’ και ‘’δύναμη πλάγια σε σχέση με τη    μετατόπιση’’
    Ενότητα 5.2 (Δυναμική – κινητική ενέργεια) σελ. 93,94,96
    Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.5. που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 109-112.
Επισημαίνεται ότι στην εξεταστέα ύλη δεν περιέχονται τα διαθεματικά πλαίσια με τίτλους <<Φυσική και άλλες Επιστήμες>>,ούτε τα πράσινα πλαίσια με δραστηριότητες.                                                                                       

 Ο Διδάσκων
  Σ. Ξυδιάς
Εξεταστέα ύλη Φυσικής για την Γ΄ Τάξη

Κεφάλαια  :  1,2,5,6 και   οι παράγραφοι 7.1 και 8.1 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ.


Ο Διδάσκων
Λ. Ζάχος