Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

Δανεισμός συσκευών tablet σε μαθητές του Γυμνασίου Μαραθώνα.

Ανακοινώνεται προς τους κ.κ. γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Μαραθώνα ότι το σχολείο μας θα διαθέσει με δανεισμό τρεις 
( 3 )  συσκευές tablet  για χρήση των μαθητών του και για όσο διάστημα καθοριστεί τελικά από το Υπουργείο Παιδείας.
Από σήμερα και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 6/5/2020 οι  κ.κ. γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποστέλλουν αίτηση προς το σχολείο και μέσω email  η οποία αίτηση θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, δηλ επίσημα έγγραφα στα οποία θα αναγράφονται: το οικογενειακό εισόδημα, η τυχόν ανεργία των γονέων , η ιδιότητα ως μονογονεϊκής της οικογένειας μαθητή/μαθήτριας και η ιδιότητα τρίτεκνης ή πολύτεκνης ή ορφανικής οικογένειας. Το σχολείο θα  εξετάσει όλα τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ενώ θα ληφθούν υπόψη τυχόν δυσκολία μάθησης ή και εξαιρετική επίδοση. Το  mail  του σχολείου στο οποίο μπορείτε να στέλνετε αιτήσεις και δικαιολογητικά σκαναρισμένα είναι: 

mail@gym-marath.att.sch.gr

Oι γονείς/κηδεμόνες στα παιδιά των οποίων θα διατεθούν οι συσκευές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.
Εκ μέρους του σχολείου
Δημ. Σπυρόπουλος