Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Κηδεμονία μαθητών Δ.Ε.


Απουσίες μαθητών Γ/σίων-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ που δε λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό φοίτησης


Έλεγχος-καταχώριση απουσιών μαθητών Γ/σίων-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ