Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο προβληματισμός για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών

Διαβάστε εδώ σημειώσεις από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Θέματα λειτουργίας σχολικών επιτροπών


Tύπος και επισημοποίηση υπηρ. βιβλίων και εντύπων σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης


Υπηρεσιακά έντυπα σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης


ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Φύλαξη υπηρ. βιβλίων και εντύπων σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης


Υπηρεσιακά βιβλία σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης