Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Ερωτήσεις Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου

Για μια τελευταία επανάληψη......

1.  Ποιες είναι οι δυο μεγάλες κατηγορίες χαρτών και ποιες οι υποκατηγορίες τους;

2.  Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με άλλες ηπείρους;

3.  Σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται η Ευρώπη;

4.  Μελετώντας τον οριζόντιο διαμελισμό της Ευρώπης να γράψετε: 

4α.  3 μεγάλες χερσονήσους της και που βρίσκονται αυτές

4β.  3 μεγάλα νησιά της και που βρίσκονται αυτά; 

5.  Να αναφέρετε τους τρεις τρόπους δημιουργίας τεκτονικών σεισμών,

6.  Γιατί η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα;

7.  Ποια γεωλογικά φαινόμενα συνδέονται με την ηφαιστειακή δράση; 

8.  Ποια είναι τα 4 πιο σημαντικά ελληνικά ηφαίστεια; 

9.  Τι συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε για τους κατοίκους της Ευρώπης μελετώντας τους κατάλληλους χάρτες;

10.  να χωριστούν οι παρακάτω θάλασσες σε αβαθείς και βαθιές
Αδριατική, Βαλτική, Τυρρηνική, Λευκή, Μαύρη

11.  Ποιοι είναι οι τρεις πρώτοι εμπορικοί στόλοι στην Ευρώπη με κριτήριο την πλοιοκτησία και ποιο είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης σε κίνηση εμπορευμάτων;

12. Ποια είναι τα 3 σημεία με τα οποία ενώνεται η Μεσόγειος θάλασσα με άλλες θάλασσες ή ωκεανούς, με ποιες θάλασσες ενώνεται η Μεσόγειος στα σημεία αυτά και ποια από αυτά τα σημεία είναι τεχνητά και ποια φυσικά; 

13.  Που οφείλεται η υψηλή  αλατότητα της Μεσογείου; 

14.  Δίνονται οι παρακάτω Μεσογειακές χώρες:    Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Κύπρος, Αλγερία, Λιβύη, Ισραήλ, Αίγυπτος, Μάλτα, Συρία, Αλβανία, Γαλλία και Κροατία. Να βρείτε ποιες από αυτές είναι Ασιατικές, ποιες Ευρωπαϊκές και ποιες Αφρικανικές. Τέλος να γράψετε ποιες από αυτές είναι νησιά.

15. Να γράψετε 5 οροσειρές της Ευρώπης και πέντε πεδιάδες της Ευρώπης. Να γράψετε ποταμούς της Ευρώπης που διασχίζουν τις πεδιάδες της.

16.  Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα της Ευρώπης;

17. Να γράψετε αναλυτικά ποιος είναι ο βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το Ευρωπαϊκό κλίμα.

18 Να γράψετε τις χώρες που βρέχονται από θάλασσες της Ευρώπης.