Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Eξεταστέα ύλη Γεωγραφίας

Για τα παιδιά που δεν πρόλαβαν να σημειώσουν την εξεταστέα ύλη της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας, για τη φετεινή χρονιά, την γράφω κι εδώ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Θα πρέπει να διαβαστούν τα μαθήματα( ενότητες)
Κεφάλαια 1, 2 ( εκτός των εννοιών του χωροπληθή και του ισοπληθή χάρτη), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15( εκτός από τη σελίδα 60), 16 (εκτός από από τη σελίδα 64 και τη 1η παράγραφο από τη σελίδα 65), 17, 19, 21, 26.

Διευκρίνηση: ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ

--- οι έννοιες του ισοπληθή και του χωροπληθή χάρτη στην ενότητα 2
---η σελίδα 60
---η σελίδα 64 και η 1η παράγραφος της σελίδας 65

Δεν υπάρχουν σχόλια: