Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

O συνήγορος του πολίτη για τους σχολικούς κανονισμούς και τη δημοκρατική διοίκηση στη Β/θμια Εκπαίδευση

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του συνήγορου του πολίτη για τους σχολικούς κανονισμούς και τη δημοκρατική διοίκηση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: