Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα με τα σχολεία που συγχωνεύονται για το επόμενο σχολ. έτος 2011-2012, όπως αυτός ανακοινώθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: