Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η κατσίκα και η στάνη: Αξιοποίηση του λογισμικού χελωνόκοσμός στην επίλυση προβλήματος

Διαβάστε παρακάτω την εισήγηση των καλών συναδέλφων Ντριάνκου Σωκράτη και Σταματόπουλου Γιάννη στο συνέδριο της ΕΜΕ που λήγει σήμερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: