Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Διαγώνισμα μιγαδικών αριθμών

Δείτε το παρακάτω. Είναι του συναδέλφου Βασίλη Μαυροφρύδη και δημοσιεύεται στο ιστολόγιο του συναδέλφου Σωκ. Ρωμανίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: