Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Σημειώσεις μιγαδικών αριθμών

Δείτε τις παρακάτω, όπως τις μας τις δίνει ο συνάδελφος Βασίλης Μποζατζίδης και τις παρουσιάζει ο συνάδελφος Μάκης Χατζόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: