Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Πόσο ξεχώριζαν

Πόσο ξεχώριζαν 'κείνες οι ελεγείες των μικρών ωρών;;;;
Ως κι ο Μίμνερμος θα έμενε έκπληκτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: