Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

125 μαθηματικές προκλήσεις

Δείτε εδώ τις προκλήσεις όπως μας τις δίνει ο συνάδελφος Αντώνης Ρουφογάλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: