Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Θέματα μιγαδικών αριθμών.

Δείτε τα εδώ όπως μας τα προτείνει ο συνάδελφος Θωμάς Ραϊκόφτσαλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: