Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Μεγάλη επιστήμη, ενδιαφέρουσες ζωές.

Διαβάστε ή και κατεβάστε εδώ το ενδιαφέρον βιβλίο που μας προσφέρουν δωρεάν οι Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: