Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Α΄Γάξης Γυμνασίου Μαραθώνα

Οι μαθητές της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου Μαραθώνα οφείλουν να διαβάσουν τις παρακάτω παραγράφους και κεφάλαια του βιβλίου των Μαθηματικών, για τις προαγωγικές εξετάσεις.

1. Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 1.3,  1.4,  1.5

Κεφάλαιο 2. Όλες τις παραγράφους

Κεφάλαιο 4.  Παράγραφος 4.1

Κεφάλαιο  5. Όλες τις παραγράφους

Κεφάλαιο 6.  Παράγραφοι 6.3, 6.4, 6.5

Κεφάλαιο 7  Παράγραφοι 7.1,  7.2,  7.3


2. Γεωμετρία

Κεφάλαιο 1.  Παράγραφοι  1.5,  1.6,   1.7,   1.8,   1.11

Κεφάλαιο 2.  Παράγραφοι   2.3,  2.6

Κεφάλαιο 3.  Παράγραφοι   3.1,  3.2

Δεν υπάρχουν σχόλια: