Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Σημειώσεις τριγωνομετρίας

Δείτε τις παρακάτω όπως μας τις δίνει ο Πανεπιστημιακός Μιχάλης Λάμπρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: