Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας από τη Στατιστική Αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: