Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Σημειώσεις στα διανύσματα

Δείτε τις εδώ όπως μας τις δίνει ο καλός συνάδλφος Μάκης Χατζόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: