Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Η µαθηµατική και διδακτική διάσταση της γνώσης των µελλοντικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας σχετικά µε την έννοια του κλάσµατος

Διαβάστε εδώ την πτυχιακή εργασία του καλού φίλου Κώστα Σταματόπουλου που αναφέρεται στα κλάσματα και πως τα κατανοούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή του στη σελίδα 13 όπου μας επισημαίνει ότι οι έννοιες "ρητός αριθμός" και "κλάσμα" δεν είναι ταυτόσημες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: