Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Η αξιοποίηση των τεχνών στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Διαβάστε εδώ την ενδιαφέρουσα εισήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: