Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Συνέπειες απ το Θεώρημα Μέσης Τιμής

Διαβάστε εδώ μια καλή συλλογή ασκήσεων πάνω στις συνέπειες του Θεωρήματος της Μέσης Τιμής , όπως μας τις δίνει ο συνάδελφος Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: