Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Ερωτήσεις Σ ( Σωστό ) ή Λ ( Λάθος ) για την Α΄ Γυμνασίου

1.  Η ισότητα    35 =  7 . 4 + 7  εκφράζει ευκλείδεια διαίρεση.

2. Ο αριθμός 6.χ  όπου χ φυσικός   διαρείται  πάντα με τον χ.

3.  Ο αριθμός 2  είναι σύνθετος.

4.  Ο περιττός αριθμός 2 . α + 1  όπου α είναι φυσικός, είναι πάντα πρώτος αριθμός.

5.  Ο 5 είναι διαιρέτης του γινομένου 5 .  2824.

6.  Η εξίσωση  3 . χ  = 7  είναι αδύνατη στους φυσικούς αριθμούς.

7.  Ο αριθμός  3 . χ  +  21  είναι πολλαπλάσιο του 3  ( χ : τυχαίος φυσικός )


Δεν υπάρχουν σχόλια: