Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Τα σημεία συσσώρευσης.....

Κείνες οι σκέψεις...

Κείνες οι απουσίες...

Κείνες οι δονήσεις...

Μερικές φορές ο νόμος της τριχοτομίας καθίσταται ανίσχυρος.....

Στην ανάδειξη της αλήθειας....

Χρειάστηκε να εισέλθω τότε στο άβατο των αναζητήσεών μου...

Εν τω μέσω της σιωπής αναζητούσα.....

Μα τη συμβολή των πρώτων αριθμών στην άρση της κάθε είδους ασυνέχειας....

Το πλήθος των σημείων συσσώρευσης με βοηθούσε σ΄αυτό!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: