Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Ερωτήσεις Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου

Δίνονται οι παρακάτω ισότητες: 

24 =  3 . 6 + 6

19=   3 . 4 + 7

33 =  4 . 8 + 1

18 =  3 . 6 

Ποιές από αυτές εκφράζουν ευκλείδειες διαιρέσεις και γιατί; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: