Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Η αξιοποίηση της "μαθηματικής λογοτεχνίας"

Διαβάστε εδώ την μεταπτυχιακή εργασία της συναδέλφου Βαρβάρας Λερή με τίτλο "Η αξιοποίηση της μαθηματικής λογοτεχνίας ωε μέσο βελτίωσης των στάσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά". 

Δεν υπάρχουν σχόλια: