Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016 για την Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα. Προβληματίζει....

Δεν υπάρχουν σχόλια: