Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Τεύκρος Μιχαηλίδης: Η μείωση της ύλης ενισχύει την παπαγαλία

Διαβάστε εδώ τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις του συναδέλφου Μαθηματικού και συγγραφέα Τεύκρου Μιχαηλίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: