Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Εισηγήσεις από το τελευταίο συνέδριο της Μαθηματικής Εταιρείας

Δείτε τις όπως μας τις δίνει ο καλός συνάδελφος Μάκης Χατζόπουλος, από το ιστολόγιό του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: