Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Ρητές προσεγγίσεις άρρητων αριθμών.

Διαβάστε εδώ την εργασία του συναδέλφου Α. Δούναβη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: