Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Μέτρηση της ανεπάρκειας....

Αποδείχτηκε το τελευταίο καιρό....
Πόσο μεγάλο ήταν το μέγεθος κάποιας ανεπάρκειας....
Καθώς ξεσηκώσαν τους..... άλλους, καθώς τους μπόλιασαν με τις δικές τους απρέπειες, είμαι περίεργος να δω τη συνέχεια, αν και τη γνωρίζω....
Τότε θα αποτυπώσω την ανεπάρκεια....
Τη μεγάλη ανεπάρκεια...
Θα προσπαθήσω να τη μετρήσω....
Και θα σας ενημερώσω....

Δεν υπάρχουν σχόλια: