Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Διαστάσεις...

Διαβάστε εδώ μιαν ενδιαφέρουσα ανάρτηση γύρω απ τις διαστάσεις τους χώρους των ν διαστάσεων όπου ν > 1 ή και ν =1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: