Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

«Τέχνη και Μαθηματικά: Διαθεματικές προσεγγίσεις μέσα από την Ιστορία της Τέχνης»

Διαβάστε εδώ τη μεταπτυχιακή εργασία της Μ. Σταθοπούλου-Καμπύλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: