Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού για την συμμετοχή μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ

Για τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Μαραθώνα η ανάρτηση αυτή. Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά επικοινωνήστε με το σχολείο μας, τηλ. 22940-66221.

Δεν υπάρχουν σχόλια: