Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Άσκηση για μαθηματικούς διαγωνισμούς

Το μήκος ενός κύκλου είναι 24.π  μονάδες μήκους. Το εμβαδό του είναι κ.π μονάδες επιφάνειας.  Ποια είναι η τιμή του κ;              Α.6, Β.12, Γ.24, Δ.36, Ε144

Δεν υπάρχουν σχόλια: