Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Άσκηση για μαθηματικούς διαγωνισμούς

Μια πράξη  *  στο σύνολο των πραγματικών αριθμών ορίζεται ως εξής

χ * ψ =  χ - 1/ψ.

Το αποτέλεσμα των πράξεων  2* ( 2 * 2 )  είναι:   

Α.2/3  Β. 1  Γ. 4/3  Δ. 5/3  Ε.2 ( Βρείτε τη σωστή απάντηση).

Δεν υπάρχουν σχόλια: