Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Εξεταστέα ύλη Γεωγραφίας Α΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώνα

Εξεταστέα ύλη ορίζεται:

1. ΕΝΟΤΗΤΑ A1 (Χάρτες):
                    
 A1.1, σελ. 10-12,  A1.2, σελ. 13,  A1.3, σελ. 17-18, 
                              A1.4,
σελ. 20-22.
2. ΕΝΟΤΗΤΑ B1 (H Γη, ένας υπέροχος πλανήτης):
    
                       Β1.2, σελ. 36-37,
3. ΕΝΟΤΗΤΑ Β2 (Ατμόσφαιρα)
                              Β2.1, σελ. 40-42,  Β2.2, σελ. 43-46,
4. ΕΝΟΤΗΤΑ Β3 (Υδρόσφαιρα)  
                              Β3.1, σελ. 48,  Β3.2, σελ. 51-53, Β3.4, σελ. 58-59
                                                                           ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
                                              ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.               ΞΥΔΙΑΣ Σ.
    

                                                                  


Δεν υπάρχουν σχόλια: