Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Εξεταστέα ύλη Φυσικής Α΄ , Β΄ και Γ΄ Τάξεων Γυμνασίου Μαραθώνα

Εξεταστέα ύλη Φυσικής για την Α΄ Τάξη 

Φύλλα εργασίας από το βιβλίο :  1,2,3,4,5 και τα φύλλα εργασίας ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ και ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ που έχουν δοθεί σε φωτοτυπίες.


Ο Διδάσκων
Λ. ΖάχοςΕξεταστέα ύλη Φυσικής για τη Β΄Τάξη


1. Κεφάλαιο 2 (Κινήσεις):
  
Ενότητα 2.1 (Περιγραφή της κίνησης) σελ.25 – 28
    Ενότητα 2.2 (Η έννοια της ταχύτητας) σελ. 29 – 30
    
Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.2.που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 38-40
2. Κεφάλαιο 3 (Δυνάμεις):
     Ενότητα 3.1 (Η έννοια της δύναμης) σελ. 43-46
     Ενότητα 3.2 (Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο) σελ. 47 – 48
     Ενότητα 3.3 (Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων) σελ. 50 – 51 εκτός της
                         παραγράφου ‘’Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια’’
     Ενότητα 3.4 ( Δύναμη και ισορροπία) σελ. 53
     Ενότητα 3.5 (Ισορροπία υλικού σημείου) σελ. 54 εκτός της παραγράφου
                        ‘’Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία’’
     Ενότητα 3.6 (Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας) σελ. 56 – 57
     Ενότητα 3.7 (Δύναμη και αλληλεπίδραση) σελ. 57 – 58 εκτός των εφαρμογών
    
Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.3. που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 59-63
3. Κεφάλαιο 4 (Πίεση):
     Ενότητα 4.1 (Πίεση) σελ. 65 – 66
     Ενότητα 4.2 (Υδροστατική πίεση) σελ. 68 – 71
     Ενότητα 4.4 (Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά –Αρχή του Πασκάλ) σελ.76
     Ενότητα 4.5 (Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη) σελ. 77 – 79
    
Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.4. που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 82-86
 4. Κεφάλαιο 5 (Ενέργεια):
     Ενότητα 5.1 (Έργο και Ενέργεια) σελ.89 – 91 εκτός των παραγράφων
                        ‘’περιπτώσεις έργου’’ και ‘’δύναμη πλάγια σε σχέση με τη    μετατόπιση’’
    Ενότητα 5.2 (Δυναμική – κινητική ενέργεια) σελ. 93,94,96
    Eρωτήσεις – Ασκήσεις Κεφ.5. που έχουν γίνει στο μάθημα σελ. 109-112.
Επισημαίνεται ότι στην εξεταστέα ύλη δεν περιέχονται τα διαθεματικά πλαίσια με τίτλους <<Φυσική και άλλες Επιστήμες>>,ούτε τα πράσινα πλαίσια με δραστηριότητες.                                                                                       

 Ο Διδάσκων
  Σ. Ξυδιάς
Εξεταστέα ύλη Φυσικής για την Γ΄ Τάξη

Κεφάλαια  :  1,2,5,6 και   οι παράγραφοι 7.1 και 8.1 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ.


Ο Διδάσκων
Λ. Ζάχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: