Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Εξεταστέα ύλη Χημείας Β΄ Τάξης Γυμνασίου Μαραθώνα
1.
Γενική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία
    Ενότητα 1.2: (Καταστάσεις των υλικών) σελ.15-16-17-19
2. Γενική Ενότητα 2: Από το νερό στο άτομο-Από το μακρόκοσμο στο
                         μικρόκοσμο
   
Ενότητα 2.2:  (Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα) από σελ.30 ως σελ.34
      Ενότητα 2.3: (Περιεκτικότητα διαλύματος-Εκφράσεις περιεκτικότητας) από σελ.35 ως σελ.40
      Ενότητα 2.6: (Διάσπαση του νερού-Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία)  από σελ.48 ως σελ.53
      Ενότητα 2.7: (Χημική αντίδραση) από σελ.54 ως σελ.57
      Ενότητα 2.8: (Άτομα και μόρια) από σελ.58 ως σελ.61
      Ενότητα 2.9: (Υποατομικά σωματίδια-Ιόντα) από σελ.62 ως σελ.66
    Ενότητα 2.10: (Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων)
                            από σελ.67 ως σελ.69 εκτός της παραγράφου
                            ‘’Χημικοί τύποι ιόντων και ιοντικών ενώσεων’’
      Ενότητα 2.11: (Χημική εξίσωση) από σελ.70 ως σελ.72

                                                       ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
                     
                                                 Μπασιαγιάννη Χ. Ξυδιάς Σ.                                                         
                                                                                     


Δεν υπάρχουν σχόλια: