Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Eίπε...

"Κανείς δε θα μας διώξει από τον παράδεισο που δημιούργησε ο George Cantor για μας."
David Hilbert Μαθηματικός.
Και για όσους δεν ξέρουν, ο George Cantor είναι ο θεμελιωτής της θεωρίας των συνόλων.