Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Θέματα Νεολ. Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου

Δείτε παρακάτω τα  θέματα στη Νέα Ελλ. Γλώσσα της Β΄Τάξης στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές του Γ/σίου Μαραθώνα.

ΝΕΟΕΛ ΓΛΩΣΣΑ Β Γ/ΣΙΟΥ by bleuouranos

Θέματα Αρχαίας Ελλ. Γραμματείας Α΄Γυμνασίου

Δείτε παρακάτω θέματα στην Αρχαία Ελλ. Γραμματεία Α΄ Τάξης στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου Μαραθώνα.
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α Γ/ΣΙΟΥ by bleuouranos

Θέματα Νεοελ. Γραμματείας Β΄ Γυμνασίου

Δείτε παρακάτω τα θέματα στη Νεοελλ. Γραμματεία της Β΄Τάξης στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Β Γ/ΣΙΟΥ by bleuouranos

Θέματα Νεοελ. Λογοτεχνίας Α΄Τάξης

Δείτε παρακάτω τα θέματα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α΄ Τάξης στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ by bleuouranos