Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Μαθησιακές δυσκολίες και Μαθηματικά

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
Μετά από αρκετές δεκαετίες σχεδόν αποκλειστικής ενασχόλησης με τις δυσκολίες που εμφανίζονται στο χώρο της ανάγνωσης και της γραφής, η προσοχή των ερευνητών άρχισε να στρέφεται συστηματικά και στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην περιοχή των μαθηματικών.Τα προβλήματα που παρουσιάζουν στα μαθηματικά τα παιδιά με δυσλεξία συναντώνται στους εξής τομείς:1. Στον τομέα των προμαθηματικών δεξιοτήτων 2. Σε καθ' εαυτού αριθμητικές δεξιότητες 3. Στην εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων 4. Στην επίλυση προβλημάτων.Οι δυσκολίες αυτές βέβαια επιτείνονται και λόγω κάποιων εγγενών χαρακτηριστικών των μαθηματικών όπως είναι η ιεραρχική φύση του μαθήματος, ο μαθηματικός κώδικας επικοινωνίας και οι τρόποι αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης.Για τα προβλήματα κατανόησης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι δεν αναφέρονται σε άτομα που δεν μπορούν να κατανοήσουν, αλλά που δυσκολεύονται να φθάσουν σε αυτό το σημείο. Παρόλο που η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων διακρίνει τους δυσλεξικούς μαθητές, υπάρχουν μερικοί μαθητές που έχουν ανάγκη και την βήμα –βήμα επεξήγηση του συλλογισμού. Κάποια παιδιά με δυσλεξία τα καταφέρνουν στις λεπτομέρειες και δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη γενική διατύπωση ενός προβλήματος, ενώ άλλα αντιλαμβάνονται την ευρύτερη ιδέα αλλά αδυνατούν να θυμηθούν τη διαδικασία που τους οδήγησε στο συμπέρασμα, να κάνουν ακριβείς πράξεις και να επεξηγήσουν το συλλογισμό τους.