Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

1+1=10

Nαι, 1+1 = 10, αλλά η ισότητα ισχύει στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
Σε αυτό το σύστημα 11 + 1 = 100 ενώ 101 + 1 = 110 , 111 + 1 = 1000 κ.ο.κ